Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Wilhelminahaven (MPO)

Foto MPO-terrein
tekening Wilhelminahaven

Het voormalige MPO-terrein wordt herontwikkeld. De eigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V. gaan het gebied herontwikkelen tot een woonbuurt genaamd Wilhelminahaven met ongeveer 227 woningen. Er worden zowel gestapelde als grondgebonden woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Het plan zal gefaseerd uitgevoerd worden.

Wilhelminahaven is op naastgelegen afbeelding weergegeven. Het wordt begrensd door de Bredaseweg, het bedrijvencluster rondom de Gekroonde Bel (tussen de Bredaseweg en de Molenstraat) en het Wilhelminakanaal.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

In opdracht van de ontwikkelaars is het stedenbouwkundig plan ‘Wilhelminahaven’ opgesteld: waar komen welke woningen, hoe worden die ontsloten en waar liggen de groen- en speelvoorzieningen. Tevens is het beeldkwaliteitsplan ‘Wilhelminahaven’ opgesteld. Hierin worden randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte geformuleerd.

Bestemmingsplan

In 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit betekent concreet dat we nu de benodigde vergunningen voor het plan kunnen verlenen en kunnen starten met de werkzaamheden rond de bouw. We verwachten dat voor het eind van het jaar gestart wordt met de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken, vervolgens zal in mei volgende jaar gestart worden met de bouw van de eerste woningen in het plan.

Bewonersavond 25 maart 2019

Op de bewonersavond van 25 maart 2019 zijn de aangepaste omleidings- en faseringstekeningen gepresenteerd. Onderstaand vindt u de actuele tekeningen:
- Bypass - detailtekening (pdf, 841 kB)
- Afzetting met bypass - tijdelijke verkeerslichten (pdf, 2426 kB) 
- Afzetting tijdens volledige afsluiting (pdf, 1139 kB)
- Omleiding tijdens bypass en volledige afsluiting (pdf, 4169 kB)

Bewonersavond 12 februari 2019

Hier vind u de nog actuele informatie die gepresenteerd is op de bewonersavond van 12 februari 2019. Naar aanleiding van de inbreng van de aanwezigen op deze bewonersavond zijn enkele tekeningen over de verkeersmaatregelen aangepast:
- Tekening ontwerp rotonde Houthavenweg en asfaltonderhoud Bredaseweg (pdf, 1.048 kb)
- Tijdelijke doorsteek gemotoriseerd en langzaam verkeer Houthavenweg-Burggraafstraat (pdf, 738 kb) 
De tekening "Tijdelijke doorsteek gemotoriseerd en langzaam verkeer Houthavenweg-Burggraafstraat" is bestemd voor bewoners van de wijk Houthaven op de momenten dat de kruising Houthavenweg-Bredaseweg is afgesloten.

Informatie

- Stedenbouwkundig plan ‘Wilhelminahaven’ 26 maart 2014 (pdf, 17,2 Mb)
- Bewonersbrief informatiebijeenkomst Bredaseweg uitvoeringsfase (pdf, 92 Kb)
- Informatie ontwikkelaar http://woneninwilhelminahaven.nl/

Contact

Indien u vragen hebt over de ontwikkeling van Wilhelminahaven dan kunt u contact opnemen met Mark Brouwers, via
e-mailadres m.brouwers@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Voor het plan is door de ontwikkelaar een landingspagina ingericht http://woneninwilhelminahaven.nl/
Indien u geïnteresseerd bent in een woning binnen het plan kunt u zich ook wenden tot één van de projectmakelaars, Van der Water makelaardij en Biemans makelaardij, beide in Oosterhout.