Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Herontwikkeling Gentiaanstraat 14

De gemeente Oosterhout heeft de locatie Gentiaanstraat 14 verkocht aan NedBel realisatie BV uit Eindhoven. NedBel gaat op de locatie van de voormalige bibliotheek 8 patiowoningen voor senioren bouwen, waarschijnlijk in een mix van verkoop en verhuur.  

De bouw van woningen is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Vandaar dat eerst een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2019 ter inzage gelegd. Tijdens de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, zal ook een inloopavond voor de buurt worden georganiseerd waar NedBel een nadere toelichting zal geven op haar plan. 

Planning
Vierde kwartaal 2019:    ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
Eerste kwartaal 2020:    vaststelling bestemmingplan
Tweede kwartaal 2020:  verlening omgevingsvergunning
Derde kwartaal 2020:     start bouw

Contact
Voor meer informatie over de herontwikkeling van de locatie Gentiaanstraat 14 kunt u contact opnemen met dhr. R. van Haaf van de afdeling stadsontwikkeling via r.van.haaf@oosterhout.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0162. 

Heeft u interesse in een woning, dan kunt u contact opnemen met NedBel via info@nedbel.com.

Downloads 

presentatie bijeenkomst september 2018 (pdf 370 kb)

verslag bijeenkomst september 2018 (pdf 142 kb)