Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Energiepark A59

Het college heeft ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder. Met dit besluit geeft het college de start van een inspraakprocedure voor een zonnepark en windpark langs de A59 vrij.

Wethouder Marcel Willemsen “Ook in Oosterhout merken we de gevolgen van klimaatverandering en willen we minder CO2 uitstoot. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en samen met inwoners en ondernemers in actie komen door te starten met de energietransitie voor de leefbaarheid en toekomst van Oosterhout. Voor het opwekken van duurzame energie zet de gemeente Oosterhout binnen de regionale energie strategie (RES) onder andere in op windmolens en een aantal hectares zonneweides langs de A59. Om energieneutraal te worden in Oosterhout is grootschalige opwek van schone energie noodzakelijk. Alleen met zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen redden we het niet.

Groene stroom voor meer dan 30.000 huishoudens

Het plan is dat het Energiepark A59 in een klein deel van de Oranjepolder tegen de snelweg A59 aankomt.  Eneco verkent de mogelijkheden voor een windpark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om circa 15.000 huishoudens van energie te voorzien. Shell verkent de mogelijkheden voor een zonnepark als onderdeel van het Energiepark, genoeg om bijna 15.500 huishoudens van energie te voorzien.

Sociale opbrengsten

De gemeente, Eneco en Shell willen de inwoners laten meedelen in de opbrengsten van het Energiepark. Gezamenlijk bespreken zij met de inwoners de mogelijkheden voor sociale participatie, met bijvoorbeeld een fonds voor verduurzaming van Oosterhout en financiële deelname met obligaties door inwoners.

Omgevingsdialoog

Wethouder Willemsen vervolgt: “Natuurlijk kijken wij ook naar andere innovatieve technieken, zoals waterstof en het gebruik van het water van het Wilhelminakanaal. Maar voorlopig zijn zon en wind technisch haalbare en bruikbare energiebronnen. Het idee is daarom om tijdelijk, voor 25 jaar het anders gebruiken van de grond mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan. Met de instemming van het college met de principeverzoeken van Shell en Eneco is een eerste stap gezet. Maar er volgt nog een lange procedure waarbij de initiatiefnemers ten eerste met de omgeving in gesprek gaan om ze te betrekken bij de plannen voor het indienen van een omgevingsvergunning.”

Energiecafé

Voor belangstellenden wordt op 12 maart 2020 in de basisschool de Duizendpoot (Willem Dreeslaan 1 in Oosterhout) tussen 18.00 en 21.00 uur een energiecafé georganiseerd. U dient zich hiervoor aan te melden via duurzaam@oosterhout.nl.  Wij vragen u om bij de aanmelding aan te geven met hoeveel personen u komt. De gemeente informeert inwoners hier over de stand van zaken van de RES en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Op deze inloopavond bieden we ook andere partijen zoals ONE en Thuisvester de ruimte om in gesprek te gaan over duurzaamheid met een eigen tafel of stand. Shell en Eneco gaan in gesprek over hun plannen voor het Energiepark A59 met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit energiecafé is voor hen de start van de omgevingsdialoog. 

Omgevingsvergunning

De gemeente geeft tijdens dit energiecafé ook uitleg over de gemeentelijke processen voor de vergunningverlening. Want het EnergieparkA59 kan er alleen komen als de gemeente een vergunning verleent om tijdelijk (25 jaar) af te wijken van het vastgestelde grondgebruik in het bestemmingsplan.  Hiervoor moeten Shell en Eneco een omgevingsvergunning aanvragen.

Ter inzage

De twee initiatieven liggen gelijktijdig van donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis.

De stukken kunt u hier digitaal raadplegen:
- Windpark A59, Radarverstoringsonderzoek (pdf 1.726 kb)
- Windpark A59, Ruimtelijke onderbouwing (pdf 2.602 kb)
- Zonnepark A59, archeologisch_bureauonderzoek (pdf 3.127 kb)
- Zonnepark A59, FFscan (pdf 1.838 kb)
- Zonnepark A59, IVO (pdf 4.448 kb)
- Zonnepark A59, Ruimtelijke onderbouwing (pdf 2.997 kb)

Inspraakreacties

Van donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 kunt u een inspraakreactie op de initiatieven naar voren brengen.

Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “inspraakreactie initiatief windpark A59’ en/of ‘inspraakreactie initiatief zonnepark A59’. Geef in uw inspraakreactie duidelijk aan op welk initiatief uw inspraakreactie betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken, u kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente, de heer C. Heshusius, telefoonnummer 14 0162.