Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Woningbouwprojecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van projecten en nieuwbouwprojecten die in voorbereiding of in uitvoering zijn. U kunt ook direct via het menu naar het project gaan.

De informatie wordt geregeld geactualiseerd.

Resultaten

't Zandoogje (Le Duett) -

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Woningbouw is wenselijk. Verdere plannen moeten nog uitgewerkt worden.

Arendsplein Centrum - Woningbouw

In juni 2017 heeft de gemeenteraad raad de Binnenstadvisie vastgesteld. Een van de conclusies in die visie was dat het winkelcentrum van Oosterhout in het huidige tijdsgewricht over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. In de visie wordt daarnaast de noodzaak van een compacter winkelgebied beschreven.

Arkendonk (Centrumgebied) - Niet woningbouw

De gemeente wil een visie opstellen voor het centrumgebied van Arkendonk. Hiervoor zijn verschillende aanleidingen zoals bijvoorbeeld de leegstand van het zwembad en de bibliotheek.

Brandweerlocatie, Slotjesveld 3 Centrum - Woningbouw

Thuisvester heeft plannen gemaakt voor de realisatie van 48 wooneenheden voor jongeren in de vorm van een één- en tweepersoons huishoudens.

Contreie, De Vrachelen - Woningbouw

Wonen in een landschappelijke omgeving, vlakbij het centrum van Oosterhout en zelf uw eigen droomhuis creëren? Dat kan in de Contreie: een wijk met hoge ambities. De Contreie is het gebied tussen het Markkanaal en de Weststadweg. In de wijk is ruimte voor ongeveer 800 woningen. Op de vrije kavels worden de eerste woningen al gebouwd en ook de ontwikkelaars gaan van start met de projectbouw

Dorst-Oost Dorst - Woningbouw

In Dorst-Oost worden grondgebonden woningen gebouwd. Het aantal en soort woningen is nog niet definitief. Ruimte voor Ruimte is de ontwikkelaar. Het is de planning om eind 2019 een voorlopig plan klaar te hebben. In het eerste kwartaal 2020 starten we met de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor de plannen.

Energiepark A59 -

Het college heeft ingestemd met het verzoek van Shell en Eneco voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiepark langs de A59 in de Oranjepolder. Met dit besluit geeft het college de start van een inspraakprocedure voor een zonnepark en windpark langs de A59 vrij.

Everdenberg-Oost, Bedrijventerrein Industrieterrein Zuid - Niet woningbouw

Het bedrijventerrein Everdenberg-Oost heeft een omvang van ca. 20 ha. Tevens wordt voorzien in een zestal woon-/werkkavels

Galvanitasfabriek, Herontwikkeling -

Herontwikkeling Galvanitasfabriek voor Woningbouw, Cultuur en Leisure

Gentiaanstraat 14 Oosterheide - Woningbouw

De gemeente is op zoek naar een marktpartij die de locatie Gentiaanstraat 14 in bouwrijpe staat tegen marktconforme voorwaarden van de gemeente koopt en deze locatie vervolgens voor eigen rekening en risico tot woningbouwlocatie herontwikkelt. Er dienen grondgebonden patiowoningen voor senioren te worden gerealiseerd in het middel dure prijssegment.

Heidehof/De Wieken Slotjes - Woningbouw

Amarant heeft plannen voor het bouwen van 24 zorgappartementen voor begeleid wonen met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.

Heihoef Bedrijventerrein Industrieterrein Zuid - Niet woningbouw

Bedrijventerrein Heihoef is ca. 10 ha groot. Op Heihoef is een crematorium gerealiseerd en 5ha zal worden uitgegeven t.b.v. bedrijven.

Keiweg-Ridderstraat Centrum - Woningbouw

Er zijn in het verleden meerdere initiatieven voor ontwikkelingen in het gebied aan de Keiweg, tussen de Ridderstraat en de Kloosterstraat, ingediend. Dit gebied, hoek Keiweg - Ridderstraat (noordzijde) is één van de belangrijkste toegangspoorten naar de binnenstad.

Landschapspark Buitengebied - Niet woningbouw

Het groene buitengebied tussen de bebouwde gebieden van Oosterhout en Breda wordt een duurzaam landschapspark.

MPO-terrein (Wilhelminahaven) Centrum (West) - Woningbouw

Het voormalige MPO-terrein wordt herontwikkeld tot een woonbuurt van ongeveer 227 woningen. Eigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V.

N282 Dorst - Niet woningbouw

Groot onderhoud aan de provinciale weg N282 van Dorst tot aan de Julianastraat in Rijen.

Santrijngebied Centrum - Woningbouw

In het Santrijngebied worden 3 nieuwe appartement complexen (De Heeren van Santrijn) gebouwd. Achter parkeergarage Baseliek worden 13 grondgebonden herenhuizen gebouwd. Daarbij is in overleg met de bewoners een ontwerp gemaakt voor een parkje in het Santrijn gebied. Begin november 2019 zal gestart worden met de aanleg van het parkje.

Slotjes-Midden Slotjes - Woningbouw

Slotjes-Midden is de woonwijk gelegen tussen de Ridderstraat, de St. Antoniusstraat, het Wilhelminakanaal en de Slotlaan. In een zogenaamde Buurtvisie is vastgesteld dat de leefbaarheid in deze wijk onder druk staat. Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er een probleemwijk ontstaat; maatregelen op het gebied van sociale samenhang, woningbouw en openbare ruimte. Kortom, Slotjes-Midden zal een metamorfose ondergaan.

Slotjesveld Slotjes - Woningbouw

Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een groter park dat beter wordt ingericht voor onder meer wandelen, fietsen en spelen in het groen.

Steenovensebaan 28 (Dorst) - Woningbouw

Het woningbouwplan is een ruimte-voor-ruimte ontwikkeling met een vijftal kavels welke voorzien zijn voor woningen. In het ontwerp is rekening gehouden met de lintbebouwing van de Steenovensebaan en is er door de positie van de bebouwing en openbare ruimte een boerenerf gecreëerd.

Tuindorp Baarschot (Dorst-West) Dorst - Woningbouw

Nieuwbouwprojecten in Dorst: Dorst-West, De Vliert

Vliert, De (Boswachterij) Dorst - Woningbouw

In het bouwplan "De Boswachterij" te Dorst is ruimte voor 95 grondgebonden woningen, voornamelijk in het midden en dure segment.

Vrachelsestraat-Molenakker (Hartveld) Den Hout - Woningbouw

De eigenaren van de gronden gelegen op de hoek van de Vrachelsestraat-Molenakker in Den Hout hebben bij de gemeente een initiatiefplan ingediend inhoudende de bouw op deze locatie van 11 grondgebonden woningen

Zwaaikom (De Laverie / Het eiland Zwaaikom) Centrum - Woningbouw

Het project Zwaaikom ligt midden in de stad Oosterhout. Het project Zwaaikom bestaat uit twee delen, het Eiland en de Laverie (het voormalige Twickelterrein) op de vaste wal. In totaal worden er tussen de 450 en 500 woningen gebouwd.

Projecten in de gemeente Oosterhout

24 projecten gevonden

Een ogenblik geduld a.u.b.
De projecten worden geladen...
Filters
Niet woningbouw Woningbouw