Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg – Oost’

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, gelegen ten zuiden van de Heikantsestraat en ten oosten van de Oude Heikantsepad. Aan de zuidzijde vormt het Wilhelminakanaal de grens.

Het voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein van ca. 17 ha. en het realiseren van 6 woonwerkkavels aan de Heikantsestraat. Ook maakt de wegaansluiting naar de huidige provinciale weg N629 (Heistraat) onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling meerdere wijzigingen aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de ingediende zienswijzen, terwijl ook diverse ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd.

Het bestemmingsplan kan geraadpleegd worden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan vastgesteld en beroep aangetekend

Bestemmingsplan Everdenberg-Oost is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Oosterhout. Er loopt een beroepsprocedure. De zitting bij de Raad van State was op 18 februari 2019, binnen zes weken na zitting ontvangen we hiervan de uitslag. Na uitspraak wordt bepaald wanneer wordt gestart met de uitgifte van de kavels. Naast de behandeling van het beroep, is de uitvoering van het plan ook afhankelijk van de uitvoering van de eerste fase van de reconstructie van de N629 (dit is het verbeteren van de aansluiting met de A27). Deze fase moet uitgevoerd zijn, voordat de eerste bedrijven hun deuren kunnen openen. Naar verwachting medio 2020.

Vooralsnog wordt uitgegaan van start uitgifte medio 2019. Mocht dit toch eerder of later worden, dan wordt u hierover geïnformeerd. Op dit moment worden veel gesprekken gevoerd met belangstellenden, zowel met bedrijven uit Oosterhout als uit de regio als van buiten de regio. Het is nu nog niet mogelijk om een optie te nemen. Op het moment dat dit wel mogelijk is zullen we u informeren. 

Contact

U kunt uw contactgegevens daarvoor doorgeven aan:

Gwen van Mook, bedrijfscontactfunctionaris
Telefoon: 0162- 489168
E-mail: g.van.mook@oosterhout.nl