Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 21 (Berkenstraat 12,13 en 15)’

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 21 (Berkenstraat 12,13 en 15)’, met de hierbij behorende stukken, ter inzage ligt. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de sanering van de veehouderijen aan zowel Berkenstraat 12 als Berkenstraat 13 te Oosteind. Ook zal de bedrijfswoning aan de Berkenstraat 12 worden gesplitst in twee wooneenheden. In ruil voor de sloop van 3.000 m2 aan bebouwing en een aanzienlijke milieuwinst zullen er in de nabije omgeving drie woningen worden teruggebouwd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan om dit initiatief mogelijk te maken ligt van donderdag 13 februari 2020 tot en met woensdag 11 maart 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 13 februari 2020 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via het identificatienummer: NL.IMRO.0826.BSPhz21BG2013-VO01.

Inspraakreactie
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken naar voren brengen.

Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Berkenstraat 12,13 en 15”. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 14 0162.

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de heer M.J. Kap, planjurist van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: m.kap@oosterhout.nl.