Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Schetsontwerp woningbouwlocatie Dorst Oost

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het Schetsontwerp voor de nieuwe woningbouwlocatie Dorst Oost ter inzage ligt. Het plan voorziet in woningbouw ten oosten van Dorst. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het spoor aan de noordzijde, aan de zuidzijde door de Oude Tilburgsebaan, aan de oostzijde door Boswachterij Dorst en aan de westzijde door de bebouwde kom van Dorst.

Ter inzage
Het schetsontwerp ligt van donderdag 7 mei 2020 tot en met woensdag 17 juni 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. eer informatie over dit project kunt u vinden op deze pagina.

Inspraakreacties
Van donderdag 7 mei tot en met woensdag 17 juni 2020 kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het schetsontwerp naar voren brengen.

Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Inspraakreactie schetsontwerp Dorst Oost”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Bij dergelijke plannen is het gebruikelijk om met het bestemmingsplan naar buiten te treden en de inspraakprocedure te starten. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om bij deze ontwikkeling een stap eerder in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden. Vandaar dat de gemeente en Ruimte voor Ruimte over het schetsontwerp met u in gesprek gaan. De gebruikelijke inloopavond organiseren wij nu, vanwege de coronacrisis, op een andere manier dan gebruikelijk. Er wordt een digitale omgevingsdialoog belegd op 27 mei 2020 vanaf 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. Indien u deel wilt nemen aan deze sessie dient u zich vóór 26 mei 2020 aan te melden voor de digitale sessie door middel van het sturen van een bericht naar buitenprojecten@oosterhout.nl . Aan de hand van uw aanmelding ontvangt u op 27 mei, middels een e-mail, de gegevens om deel te nemen aan de digitale informatiesessie.

Informatie
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectmanager de heer M. Brouwers, per mail m.brouwers@oosterhout.nl, of de heer M. van de Waeter, per mail m.van.de.waeter@oosterhout.nl, of telefonisch 14 0162.

Meer informatie over dit project vindt u op deze pagina.

 
Oosterhout, woensdag 6 mei 2020