Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Werkzaamheden park en vijver Waterbeemd

De werkzaamheden in de Waterbeemd zijn grotendeels afgerond. In november of december worden de nieuwe bomen nog geplant en de beplantingen aangebracht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer Van Wijlen, AndrĂ© Nieuwkoop via telefoonnummer (0416) 27 95 69. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans. U bereikt hem op werkdagen (m.u.v. woensdag) vanaf 08.30 uur via telefoonnummer 14 0162.

 

Definitief ontwep Waterbeemd vastgesteld

Het college heeft het definitieve ontwerp voor het park aan de Waterbeemd op 26 november 2019 vastgesteld. Dit park maakt onderdeel uit van de wijkgroenstructuur en wordt gebruikt door volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Het is echter sterk verouderd, bomen zijn te groot geworden en geven overlast. Aan de tegel- en asfaltpaden zijn behoorlijke schades ontstaan, waardoor onveilige situaties optreden. De waterpartij van het Waterschap Brabantse Delta moet ook opgeknapt worden, de beschoeiing rondom de vijver wordt vervangen en er komt een betere plek voor het verzamelen van het slootvuil.

Het plan is op een paar onderdelen aangepast naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst begin oktober.

De meest opvallende aanpassingen zijn:

  • Enkele nieuwe bomen zijn iets opgeschoven, bijvoorbeeld op het grasveld naast de Montessorischool;
  • Aanpassing van enkele verkeersborden: bij alle voetpaden komen voetpadborden;
  • Er wordt een locatie voor het verzamelen van het slootvuil (riet e.d.) ingericht.

De vergunning voor het kappen van (54) bomen en daarbij behorende bomencompensatie (55 stuks) is op 18 november verleend. De periode waarin men hiertegen bezwaar kan maken bedraagt 6 weken vanaf die datum.

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase ontvangen omwonenden een brief met meer informatie.

Het Definitieve Ontwerp ziet er zo uit.