Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Start werkzaamheden park en vijver Waterbeemd

Op maandag 9 maart is aannemer Van Wijlen gestart met de werkzaamheden in de Waterbeemd. Een groot aantal bomen in het park is verwijderd en een deel van het bosplantsoen achter de Oosterbeemd is uitgedund.

Vanaf maandag 30 maart wordt gestart met het vernieuwen van de beschoeiing en het opschonen van de taludkanten. Ook wordt het asfaltpad (deels) vernieuwd en wordt de bestrating aan de Waterbeemd opnieuw aangebracht.
Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt het asfalt pad achter de Oosterbeemd voor alle verkeer afgesloten.

De Waterbeemd wordt gefaseerd afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers. De planning voor het afsluiten van de Waterbeemd is als volgt:

  • huisnummers 1 t/m 19 van woensdag 8 april t/m woensdag 15 april
  • huisnummers 21 t/m 39 van donderdag 16 april t/m woensdag 22 april
  • huisnummers 41 t/m 61 van donderdag 23 april t/m donderdag 30 april

Voor het bereiken van de woningen worden, indien nodig, tijdelijke voorzieningen toegepast. De bewoners worden verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de achteruitgang van de woning. In het kader van veiligheid en bereikbaarheid van de hulpdiensten wordt dingend verzocht niet voor de afzettingen te parkeren.

Naar verwachting is het werk, met uitzondering van de nieuwe groenvoorzieningen, uiterlijk eind mei klaar. In november of december worden de bomen geplant en de beplantingen aangebracht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact op met de uitvoerder van aannemer Van Wijlen, AndrĂ© Nieuwkoop via telefoonnummer (0416) 27 95 69. 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans. U bereikt hem op werkdagen (m.u.v. woensdag) vanaf 08.30 uur via telefoonnummer 14 0162.

Definitief ontwep Waterbeemd vastgesteld

Het college heeft het definitieve ontwerp voor het park aan de Waterbeemd op 26 november 2019 vastgesteld. Dit park maakt onderdeel uit van de wijkgroenstructuur en wordt gebruikt door volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Het is echter sterk verouderd, bomen zijn te groot geworden en geven overlast. Aan de tegel- en asfaltpaden zijn behoorlijke schades ontstaan, waardoor onveilige situaties optreden. De waterpartij van het Waterschap Brabantse Delta moet ook opgeknapt worden, de beschoeiing rondom de vijver wordt vervangen en er komt een betere plek voor het verzamelen van het slootvuil.

Het plan is op een paar onderdelen aangepast naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst begin oktober.

De meest opvallende aanpassingen zijn:

  • Enkele nieuwe bomen zijn iets opgeschoven, bijvoorbeeld op het grasveld naast de Montessorischool;
  • Aanpassing van enkele verkeersborden: bij alle voetpaden komen voetpadborden;
  • Er wordt een locatie voor het verzamelen van het slootvuil (riet e.d.) ingericht.

De vergunning voor het kappen van (54) bomen en daarbij behorende bomencompensatie (55 stuks) is op 18 november verleend. De periode waarin men hiertegen bezwaar kan maken bedraagt 6 weken vanaf die datum.

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase ontvangen omwonenden een brief met meer informatie.

Het Definitieve Ontwerp ziet er zo uit.