Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Voorbereidende werkzaamheden rotonde de Bromtol in volle gang

De werkzaamheden voor reconstructie van rotonde de Bromtol verlopen voorspoedig. De gemeente Oosterhout en aannemer Den Ouden Groep zijn zich aan het voorbereiden op het weekend van 7 en 8 november a.s. waarin het verkeer gefaseerd over zal gaan op de tijdelijke rotonde én waarin het kunstwerk ‘de Bromtol’ verplaatst zal worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Den Ouden Groep heeft in de afgelopen weken voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast zijn er tijdelijke duikers aangelegd en is er een fietsoversteek gemaakt op de Brieltjensweg. Momenteel zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke rotonde in volle gang. Daarmee verlopen de werkzaamheden volgens planning en maakt de aannemer zich klaar voor het overgangsweekend.

Overgangsweekend

In het weekend van 7 en 8 november zal het autoverkeer gefaseerd overgaan op de tijdelijke rotonde. Tijdens het werkweekend zal zaterdag 7 november het verkeer op de Weststadweg onder begeleiding van verkeersregelaars omgezet worden naar de tijdelijke rotonde. Vanaf zaterdagavond 7 november worden de Technologieweg en de Brieltjensweg geheel afgesloten zodat ook daar de aansluitingen op de tijdelijke rotonde gerealiseerd kunnen worden. De Stelvenseweg zal het gehele weekend afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt lokaal omgeleid middels gele verkeersborden. Vanaf maandag 5:00 uur rijdt het autoverkeer vanaf en naar alle richtingen over de tijdelijke rotonde.

Restauratie Bromtol

Tijdens het overgangsweekend zal het kunstwerk op de rotonde gedemonteerd en weggehaald worden. De Bromtol verhuist tijdelijk naar Geertruidenberg waar Siemerink het kunstwerk zal restaureren. Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden in juli 2021 wordt de Bromtol weer teruggeplaatst.

Nieuwe rotonde en fietstunnel

Den Ouden Groep zal tijdens fase 2 van het project bezig zijn met het vernieuwen van de rotonde en het aanleggen van de fietstunnel. Vanaf april 2021 zal de nieuwe rotonde stapsgewijs in gebruik worden genomen.

 

Reconstructie Rotonde de Bromtol van start

Gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep hebben op maandag 21 september op het stadhuis in Oosterhout de realisatieovereenkomst getekend voor de reconstructie van rotonde de Bromtol. De huidige rotonde maakt plaats voor een vijftaks turborotonde met een fietstunnel en het kunstwerk, ontworpen door Piet Hohmann, wordt gerestaureerd. De totale aanneemsom voor de realisatie van het project bedraagt ca. € 4.100.000,-.

In de afgelopen maanden werkten de gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep samen in een bouwteam aan het opstellen van het Uitvoeringsontwerp. Op donderdag 10 september presenteerden zij dit ontwerp tijdens een inloopavond bij het stadhuis en beantwoordden zij de vragen van de geïnteresseerden. Sinds maandag is Den Ouden Groep bezig met inrichten van het depot en het ketenterrein. Vanaf week 40 starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Aanleiding

De aanleiding voor het project is de toenemende verkeersdruk en verkeersonveiligheid op de huidige rotonde. De toekomstige vijftaks turborotonde voorziet in het opvangen van het autoverkeer bij Weststad en het faciliteren van een betere doorstroming. Het aanleggen van fietstunnel tussen de Stelvenseweg en de Technologieweg verbetert de verkeersveiligheid: fietsers hoeven namelijk maar één keer over te steken.

Duurzaamheid

Behalve een verkeerskundige verbetering is in het project ook aandacht geschonken aan het gebruik van duurzame materialen. Het gebruik van beton met minder cementtoevoeging en hergebruik van vrijkomende materialen zijn voorbeelden hiervan.
Voor de ecologie wordt een nieuwe faunaduiker aangebracht onder de Technologieweg en zullen faunarasters geplaatst worden. Daarnaast is ervoor gekozen om een hogere compensatie van groen in de nieuwe situatie te realiseren en legt Den Ouden Groep tussen de Weststadweg en de A59 een klimaatbos aan om de CO2 in de omgeving te reduceren.

Realisatie

Om de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming van het kruispunt ook tijdens de uitvoering te borgen, legt Den Ouden Groep een tijdelijke rotonde aan. Het aanleggen van deze tijdelijke rotonde, die naast de huidige rotonde komt te liggen, betreft de eerste fase van de uitvoering. De tijdelijke rotonde is begin november gereed. Het eerste weekend van november gaat het verkeer over op de tijdelijke rotonde. Tijdens hetzelfde weekend wordt het kunstwerk gedemonteerd en verplaatst naar Siemerink in Geertruidenberg waar deze gerestaureerd zal worden.
De rest van dit jaar en het begin van 2021 zal Den Ouden Groep in fase 2 bezig zijn met het vernieuwen van de rotonde en het aanleggen van de fietstunnel. Rond april 2021 zal fase 2 gereed zijn en zal er overgegaan worden naar de volgende fasen van het project: fase 3 en 4. De nieuwe rotonde zal dan stapsgewijs in gebruik genomen gaan worden. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van fase 3 en 4 volgt in het eerste kwartaal van 2021. De oplevering staat gepland in juli 2021.

Meer informatie en de laatste updates over het project vindt u onderstaand.

 

Algemene presentatie  

Presentatie Raadsinformatieavond 1 september 2020
pdf-bestand, 3256 kB

Planning

Mijlpalenplanning
pdf-bestand, 122 kB

Visualisaties

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bent u benieuwd naar deze fasering? Open dan onderstaande tekeningen:

 

 

Ontwerptekeningen

Kaptekening
pdf-bestand, 1707 kB

Situatietekening bypass
pdf-bestand, 2096 kB

Situatietekening bovengronds
pdf-bestand, 1337 kB

Bebakening en markering
pdf-bestand, 3069 kB

Bewegwijzering
pdf-bestand,3498 kB

Landschapsplan
pdf-bestand, 2822 kB