Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Projecten Galvani-, Volta- en Ohmstraat

In februari en maart 2020 hebben de inloopavonden plaatsgevonden voor enkele projecten in de Natuurkundigenbuurt, namelijk de Galvani-, Volta-, en Ohmstraat. Hieronder vindt u de voorlopige ontwerpen die op deze avonden zijn gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp van het hofje is in een later stadium opgesteld en gecommuniceerd met de direct aanwonenden. 

De op- en aanmerkingen zijn door de bewoners ingevuld op reactieformulieren. We bekijken momenteel welke op- en aanmerkingen we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het voorlopig ontwerp wordt uiteindelijk uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna wordt dit definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt.

Onderzoek

Omdat de mogelijke veranderingen in de straten ook gevolgen hebben voor de rest van de Natuurkundigenbuurt, willen we graag wat breder naar de Natuurkundigenbuurt kijken en daarna pas de straten aanpakken. Dit houdt echter wel in dat de herinrichting van de straten doorschuift van 2020 naar 2021.

Tijdens de inloopavonden hebben we gesproken over het instellen van éénrichtingsverkeer in de Galvani- en Voltastraat èn het afsluiten van de Ohmstraat. Deze verkeerskundige wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de betreffende straten maar ook voor de omringende straten in de omgeving. Het is daarom beter om éérst een verkeersplan voor de gehele Natuurkundigenbuurt op te stellen en daarna pas op straatniveau te gaan kijken.

We gebruiken de zomermaanden van 2020 om te kijken hoe we samen met de inwoners van de Natuurkundigenbuurt de buurt gaan bekijken en bespreken. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden en kansen.

Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.

 

 

Reconstructie hofje Galvanistraat

Afgelopen februari heeft een inloopavond plaatsgevonden over de reconstructie van de Galvanistraat. Op deze avond is onder andere het verzoek gekomen om ook het hofje aan de noordzijde van de Galvanistraat mee te nemen in het plan.  Er is besloten dit deel van de Galvanistraat inderdaad met de geplande werkzaamheden mee te nemen.

Voorlopig ontwerp

Vanwege de corona-beperkingen is het lastig om een bijeenkomst in te plannen. Daarom kunt u hier het voorlopig ontwerp inzien en kunt u eventuele op- en aanmerkingen hierop per mail doorgeven.

In de Toekomstvisie Oosterhout 2030 is het streven opgenomen om meer groen in de openbare ruimte toe te voegen en om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten.

De bestaande bomen worden te groot en zorgen voor wortelopdruk. Het voorstel is deze te kappen en andere boomsoorten terug te planten. De voorgestelde bomen zijn soorten die passen in het straatbeeld en niet te groot worden. Hieronder een beknopte typering van de boomsoorten:

Ulmus ‘Columella’

Deze boom bloeit in maart/april met groene bloemen. De boom wordt uiteindelijk 15 tot 20 m. hoog met een kroonbreedte van 3 tot 6 m. breed. Er wordt een ondergrondse groeiplaats aangelegd waardoor er veel bewortelbare ruimte voor de boom aanwezig is. Wortelopdruk zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet optreden.

Syringa reticulata ‘Ivory Silk’

Deze boom bloeit in juni/juli in dichte bloempluimen tot 30 cm.; de bloeikleur is roomwit. Deze boom wordt uiteindelijk ongeveer 10 m. hoog met een kroonbreedte van 4 tot 6 m. breed. Ook hier wordt een ondergrondse groeiplaats aangelegd waardoor de kans op wortelopdruk minimaal is.  

Castanea sativa

Deze boom wordt in het plantsoen aan de noordkant geplant dus eventuele wortelopdruk is hierbij niet aan de orde. Deze boom bloeit in juni/juli in roomkleurige katjes. De vrucht is een stekelvormige bolsters en eetbaar. De boom wordt uiteindelijk ongeveer 20 tot 30 m. hoog met een kroonbreedte van 20 tot 25 m. breed.

Een ander voorstel is, in het kader van een klimaatbestendige inrichting, om in het plantsoen aan de noordzijde een lichte verdieping aan te leggen. Het regenwater van de straat wordt met behulp van een goot hiernaartoe geleid. Zo wordt droogte tegengegaan en hoeft het regenwater niet onnodig afgevoerd te worden naar de riolering en uiteindelijk de rioolwaterzuivering. 

In de huidige situatie is er geen formele indeling met parkeervakken. Om het huidige gebruik zoveel als mogelijk intact te laten, is ervoor gekozen om dit principe in het voorlopig ontwerp te handhaven.  

Graag horen we uw mening over het voorlopig ontwerp. Kunt u ons deze vόόr 6 juni a.s. toesturen? Uw op- en aanmerkingen kunt u mailen naar het e-mailadres onderaan deze brief.

Planning vervolgproces

Na 6 juni wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Waar mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met uw op- en aanmerkingen. Daarna wordt dit definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, samen met het verdere definitief ontwerp van de Galvanistraat. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt.

Het streven is om de uitvoering nog in 2020 te kunnen starten. Over de uitvoeringsfase ontvangen de bewoners nog tijdig bericht.

Uw op- en aanmerkingen kunt u mailen naar de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162. Voor vragen over of naar aanleiding van deze brief kunt u eveneens met hem contact opnemen.