Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Projecten Galvani-, Volta- en Ohmstraat

In februari en maart 2020 hebben de inloopavonden plaatsgevonden voor enkele projecten in de Natuurkundigenbuurt, namelijk de Galvani-, Volta-, en Ohmstraat. Hieronder vindt u de voorlopige ontwerpen die op deze avonden zijn gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp van het hofje is in een later stadium opgesteld en gecommuniceerd met de direct aanwonenden. 

De op- en aanmerkingen zijn door de bewoners ingevuld op reactieformulieren. We bekijken momenteel welke op- en aanmerkingen we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het voorlopig ontwerp wordt uiteindelijk uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna wordt dit definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt.

Onderzoek

Omdat de mogelijke veranderingen in de straten ook gevolgen hebben voor de rest van de Natuurkundigenbuurt, willen we graag wat breder naar de Natuurkundigenbuurt kijken en daarna pas de straten aanpakken. Dit houdt echter wel in dat de herinrichting van de straten doorschuift van 2020 naar 2021.

Tijdens de inloopavonden hebben we gesproken over het instellen van éénrichtingsverkeer in de Galvani- en Voltastraat èn het afsluiten van de Ohmstraat. Deze verkeerskundige wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de betreffende straten maar ook voor de omringende straten in de omgeving. Het is daarom beter om éérst een verkeersplan voor de gehele Natuurkundigenbuurt op te stellen en daarna pas op straatniveau te gaan kijken.

We gebruiken de zomermaanden van 2020 om te kijken hoe we samen met de inwoners van de Natuurkundigenbuurt de buurt gaan bekijken en bespreken. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden en kansen.

Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.