Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Projecten Galvani-, Volta- en Ohmstraat

Afgelopen periode hebben de inloopavonden plaatsgevonden voor enkele projecten in de Natuurkundigenbuurt, namelijk de Galvani-, Volta-, en Ohmstraat. Hieronder vindt u de voorlopige ontwerpen die op deze avonden zijn gepresenteerd.

De op- en aanmerkingen zijn door de bewoners ingevuld op reactieformulieren. We bekijken momenteel welke op- en aanmerkingen we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Na de inloopbijeenkomst wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna wordt dit definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt.

De geplande uitvoeringsperiode is tweede helft 2020. Over de uitvoeringsfase ontvangen de bewoners nog tijdig bericht.