Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Ontwerp Domeinweg fiets-/voetpad en groenstrook

Bewoners van de Prinsendam hebben de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om de wateroverlast bij hevige regenval te beperken. De hoge ligging van de openbare groenstrook ten opzichte van de percelen en de daarop aanwezige schuren zorgt ongewenst voor water op particulier terrein. Met het verlagen van de groenstrook en het fiets-/voetpad Domeinweg wordt verwacht dit probleem aanzienlijk te kunnen verminderen.

Voorlopig ontwerp Domeinweg

Op de tekening is de nieuwe inrichting te zien voor de openbare ruimte achter de Prinsendam 22 tot en met 56. Het paadje achter de tuinen behoort tot de percelen en blijft, als dat mogelijk is, liggen.

Alle struiken worden verwijderd om de grond te kunnen verlagen. Ook het asfaltpad wordt weggehaald, daar komt een lager gelegen pad van halfverharding voor terug. In het dwarsprofiel op de tekening van de nieuwe situatie is te zien dat het maaiveld vanaf het achterpad langzaam omlaag gaat richting de sloot. De groenstrook wordt aangeplant met diverse soorten struiken tot ca 2,50 m (eind)hoogte.

Hoe reageert u op dit ontwerp?

Het is momenteel en ook op korte termijn niet mogelijk om het ontwerp tijdens een bewonersbijeenkomst mondeling toe te lichten. Daarom is ervoor gekozen het project niet stil te laten vallen en de belanghebbenden te informeren met een bewonersbrief en via de website.

Reacties op het ontwerp kunnen worden gericht aan de projectleider. de heer Van der List. Ook met eventuele vragen kunt u bij hem terecht. Bij voorkeur doet u dit per e-mail: e.van.der.list@oosterhout.nl. Telefonisch mag ook via telefoonnummer 14 0162.

Reacties zien wij graag tegemoet vóór maandag 20 april. Ook als er geen opmerkingen zijn, vernemen wij dat graag, zodat er een goed beeld ontstaat vanuit alle omwonenden.

Op deze manier kunnen de voorbereidingen doorgaan om naar verwachting in het derde kwartaal met de uitvoering te starten. Vóór de uitvoeringsfase worden alle omwonenden nog geïnformeerd.

Afkoppelen schuurdaken

Bij een aantal schuren wordt het regenwater vanaf het dak via een regenpijp afgevoerd op het achterpad. Dit is prima. Voor de schuren waar dit niet het geval is en het regenwater op het rioolstelsel wordt geloosd, wil de gemeente graag afspraken maken met betreffende bewoners om ook die daken af te koppelen van de riolering om die te ontlasten. Deze bewoners worden verzocht om vóór 20 april te laten weten van welk afwateringsprincipe bij de schuur sprake is.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de te nemen maatregelen? Open dan de tekening van het ontwerp Domeinweg. Desgewenst kunt u inzoomen op bepaalde onderdelen.