Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vervolg project Holtroplaan

Op 9 en 10 december vorig jaar hebben de inloopavonden voor het project Reconstructie Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan plaatsgevonden; op deze avonden werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

In hoofdlijnen omvat het voorlopig ontwerp groot onderhoud. Het versleten asfalt van de rijbanen en aanliggende fietsstroken van de Burgemeester Holtroplaan wordt vervangen tussen de Europaweg en de Van Leeuwenhoeklaan. Er wordt een rotonde aangelegd op de kruising Burgemeester Holtroplaan-Vondellaan en de fiets-voetgangersoversteekplaatsen bij Winkelcentrum Zuiderhout (noordzijde) en de Buurstede worden verbeterd, zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Het parkeerterrein ten zuiden van Winkelcentrum Zuiderhout (zijde Vondellaan) wordt inclusief de parallelwegen opnieuw ingericht. De werkgrens loopt daar tot en met de kruising Melis Stokelaan/Anjelierstraat.  

Binnen het project wordt ook een aantal riolen vervangen ter verbetering van de werking van het watersysteem. Te kappen bomen worden gecompenseerd om zo het groene karakter van de Burgemeester Holtroplaan te behouden. De bestaande armaturen van de lichtmasten worden in het project omgebouwd naar LED straatverlichting (duurzaamheid).

Tijdens de bewonersavonden wordt aan de aanwezigen ook gevraagd mee te denken over een geschikte plaats voor de te verplaatsen pinautomaat van de Rabobank in de directe omgeving van het winkelcentrum Zuiderhout.. De huidige locatie zorgt voor onveilige situaties door stoppende automobilisten die op de weg blijven staan en dan gaan pinnen. 

De tekeningen van het voorlopig ontwerp kunt u bekijken via onderstaande links:

Inspraakreacties

In het bijgevoegde bestand (pdf, 75 kb) kunt u de inspraakreacties lezen welke zijn binnengekomen op het voorlopig ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan (oth00768). Tijdens de inloopavonden van 9 en 10 december 2019 was er de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen.

Vervolg

De gemaakte opmerkingen op het ontwerp zijn ge├»nventariseerd en beoordeeld. Een veel gehoorde bezorgdheid is dat er, na realisatie van het voorgestelde ontwerp, nog steeds te hard gereden zal worden op de Holtroplaan. Ook is naar voren gekomen dat men bezorgd is over de verkeersveiligheid van de oversteekplaatsen zoals deze in het ontwerp zijn opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de monumentale boom op het parkeerterrein Vondellaan gehandhaafd zal blijven. Het ontwerp van het parkeerterrein zal daarop aangepast worden. Uiteraard zijn er nog veel meer op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp gegeven.  

Afgelopen maart heeft, noodgedwongen vanwege gezondheidsredenen, een collega projectleider het project over moeten nemen van de zittende projectleider. Daarnaast werden we in maart helaas geconfronteerd met het coronavirus. Hierdoor konden we niet op de gewenste manier met de belanghebbenden het gesprek voeren over de mogelijke inpassing van de opgehaalde op- en aanmerkingen. Deze gebeurtenissen hebben er toe geleid dat het project de afgelopen periode niet de gewenste voortgang heeft geboekt. 

We treden graag met de betrokkenen in overleg om de op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp te bespreken. We zoeken nog wel naar een goede manier om dat binnen de corona-richtlijnen te doen. Daarnaast doen ons best om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Zodra hierover meer bekend is ontvangt de betrokkenen daarvan bericht.    

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer W. Coremans, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail w.coremans@oosterhout.nl.