Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Dinsdag 10 december a.s. van 17.00 tot 19.30 uur is er een inloopavond in de Bunthoef, Bloemenhof 2 over het voorlopig ontwerp van de werkzaamheden in de Burg. Holtroplaan en de Vondellaan.
Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan de tekeningen van de nieuwe inrichting bekijken en eventuele vragen stellen.

In hoofdlijnen omvat het voorlopig ontwerp groot onderhoud. Het versleten asfalt van de rijbanen en aanliggende fietsstroken van de Burgemeester Holtroplaan wordt vervangen tussen de Europaweg en de Van Leeuwenhoeklaan. Er wordt een rotonde aangelegd op de kruising Burgemeester Holtroplaan-Vondellaan en de fiets-voetgangersoversteekplaatsen bij Winkelcentrum Zuiderhout (noordzijde) en de Buurstede worden verbeterd, zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Het parkeerterrein ten zuiden van Winkelcentrum Zuiderhout (zijde Vondellaan) wordt inclusief de parallelwegen opnieuw ingericht. De werkgrens loopt daar tot en met de kruising Melis Stokelaan/Anjelierstraat.  

Binnen het project wordt ook een aantal riolen vervangen ter verbetering van de werking van het watersysteem. Te kappen bomen worden gecompenseerd om zo het groene karakter van de Burgemeester Holtroplaan te behouden. De bestaande armaturen van de lichtmasten worden in het project omgebouwd naar LED straatverlichting (duurzaamheid).

Tijdens de bewonersavonden wordt aan de aanwezigen ook gevraagd mee te denken over een geschikte plaats voor de te verplaatsen pinautomaat van de Rabobank in de directe omgeving van het winkelcentrum Zuiderhout.. De huidige locatie zorgt voor onveilige situaties door stoppende automobilisten die op de weg blijven staan en dan gaan pinnen. 

Naar verwachting starten de reconstructiewerkzaamheden na de bouwvak 2020. Bewoners en/of stakeholders worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.

De tekeningen van het voorlopig ontwerp kunt u bekijken via onderstaande links:

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer Jan van Rooten, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail j.van.rooten@oosterhout.nl. 

Na de inloopavond kunt u alle informatie over bovengenoemde werkzaamheden vinden op deze website.

Inspraakreacties

In het bijgevoegde bestand (pdf, 75 kb) kunt u de inspraakreacties lezen welke zijn binnengekomen op het voorlopig ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan (oth00768).

Tijdens de inloopavonden van 9 en 10 december 2019 was er de gelegenheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen.