Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Reconstructie entreegebied Mgr. Frencken College

Maandag 15 juni is aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. gestart met de herinrichting van het openbaar gebied tussen de Hertogenlaan en het Mgr. Frencken College. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase betrof de aanpassing van de toegangsweg en het parkeerterrein bij het Mgr. Frencken College.  Deze fase is in augustus (m.u.v. aanplant van de groenvoorzieningen) afgerond. In de tweede fase komt de Hertogenlaan met de naastgelegen parkeerplaatsen aan de beurt.

Fase 2: Hertogenlaan

In de tweede fase wordt de Hertogenlaan vanaf de toegangsweg naar het Mgr. Frencken College tot en met de kruising met de Van Borsselestraat gereconstrueerd. De parkeerplaatsen tussen de Hertogenlaan en het park worden aangepast, er wordt een fietspad aangelegd en er komen langsparkeervakken aan de noordzijde van de Hertogenlaan. De rijbaan wordt versmald en bij de Van Borsselestraat wordt een drempelplateau aangelegd. Ook komen er enkele parkeerplaatsen en groenvoorzieningen op het pleintje voor de ingang van de eerste flat (nr. 270-360) aan de Hertogenlaan.

De aannemer start op maandag 5 oktober en de werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december. Dat is inclusief de aanplant van de groenvoorzieningen bij de Hertogenlaan en bij het Mgr. Frencken College.
Omwonenden hebben over de tweede fase een brief ontvangen. 

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden en de fasering hiervan? Open dan de onderstaande links.

Heeft u nog vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Nieuwkoop van aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. via telefoonnummer 0416-279569. Of met de heer M. Timmermans van de gemeente Oosterhout, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.