Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Reconstructie entreegebied Mgr. Frencken College

Vanaf maandag 15 juni start aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. met de herinrichting van het openbaar gebied tussen de Hertogenlaan en het Frencken college. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase betreft de aanpassing van de toegangsweg en het parkeerterrein bij het Frencken. Deze fase heeft slechts een beperkte impact voor de omgeving en is naar verwachting eind juli (voor de bouwvak) klaar. In de tweede fase komt de Hertogenlaan met de naastgelegen parkeerplaatsen aan de beurt.

Fase 1: toegangsweg Mgr. Frencken college

In de week van 15 tot en met 19 juni worden diverse voorbereidingen getroffen, waaronder het kappen van de bomen die in de weg staan voor de nieuwe infrastructuur en het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen bij het fietspad langs de Slotlaan waardoor de leerlingen de school veilig kunnen bereiken. Ook wordt in het fietspad bij de kruising Slotlaan-Hertogenlaan een aansluiting op een rioolput gemaakt, waarvoor fietsers enkele dagen omgeleid worden.

Vanaf 22 juni wordt het werkgebied afgesloten en gaat de aannemer aan de slag met het opbreken van de toegangsweg om daaronder een vuilwaterriool aan te kunnen leggen. Daarna wordt de toegangsweg opnieuw aangelegd, komt er nieuwe verlichting te staan en wordt de openbare ruimte tussen het Frencken college en het park afgewerkt. De nieuwe groenvoorzieningen worden pas eind 2020 aangebracht.

Fase 2: Hertogenlaan

In de tweede fase wordt de Hertogenlaan vanaf de toegangsweg naar het Frencken tot en met de kruising met de Van Borsselestraat gereconstrueerd. De parkeerplaatsen tussen de Hertogenlaan en het park worden aangepast, er wordt een fietspad aangelegd en er komen langsparkeervakken aan de noordzijde van de Hertogenlaan. De rijbaan wordt versmald en bij de Van Borsselestraat wordt een drempelplateau aangelegd. Ook komen er enkele parkeerplaatsen en groenvoorzieningen op het pleintje voor de ingang van de eerste flat aan de Hertogenlaan.

Op dit moment is de startdatum van fase 2 nog niet precies bekend. Op de plaats waar het fietspad moet komen, staat een waardevolle lindeboom die verplant moet worden. Dit kan pas in oktober of november. Dit bepaalt mede de startdatum van de werkzaamheden van fase 2. Over die tweede fase ontvangen omwonenden na de zomervakantie een brief met meer informatie.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden en de fasering hiervan? Open dan de onderstaande links.

Heeft u nog vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Nieuwkoop van aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. via telefoonnummer 0416-279569. Of met de heer M. Timmermans van de gemeente Oosterhout, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.