Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Verkeerscirculatieplan en herinrichtingsvoorstel Blauwsparstraat: peilen meningen buurtbewoners

Blauwsparstraat: voorlopig ontwerp

De Blauwsparstraat wordt opnieuw ingericht. De wensen van enkele bewoners van deze straat en de buurt zijn vertaald naar een voorlopig ontwerp met éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. De rijbaan wordt smaller, waardoor er meer ruimte komt voor parkeren. De inwoners van de Blauwsparstraat mogen hierop hun reactie geven tot vrijdag 17 juli 2020 via dit formulier. Met de reacties gaan wij het ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp.

Verkeerscirculatieplan

Naar aanleiding van het voorstel om éénrichtingsverkeer in de Blauwsparstraat in te voeren, zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden voor een andere verkeerscirculatie in de omliggende straten. De Werkgroep Verkeer van het Platform Dorst heeft met ons meegedacht en vervolgens hebben wij een verkeerscirculatieplan gemaakt. Klik op de link voor het verkeerscirculatieplan.

Wij willen graag van u weten wat u hier inhoudelijk van vindt en hoe u aankijkt tegen de invoering van deze verkeersmaatregelen. Uw mening en keuze kunt u aangeven op het reactieformulier. Deze levert u dan in vóór vrijdag 17 juli 2020. Het ingevulde formulier kunt u scannen en mailen naar verkeerdorst@oosterhout.nl.

Proces

Wij nemen pas verdere stappen als wij een goed beeld hebben van het draagvlak voor deze voorstellen. Vanwege de RIVM-maatregelen en de verordening hebben wij ervoor gekozen om in plaats van een bijeenkomst deze schriftelijke peiling te houden. Mochten de reacties aanleiding geven om alsnog een bijeenkomst (in welke vorm dan ook) te organiseren, dan wordt dit na de zomervakantie (waarschijnlijk september) terug gekoppeld naar de belanghebbenden.

Wij stellen uw mening en reactie erg op prijs en hopen dat u de moeite neemt het formulier in te vullen en terug te sturen.

Bewonersbrieven

Voorlopig ontwerp Blauwsparstraat
Pdf-bestand 65 kb, 29 juni 2020

Instellen eenrichtingsverkeer
Pdf-bestand 157 kb, 29 juni 2020