Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 
Link naar website Think before you drink

Alcohol en Jongeren in Oosterhout

De gemeente Oosterhout doet mee aan de regionale aanpak Alcohol en Jeugd, omdat sommige actiepunten beter gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Samen met de andere zeventien gemeenten in West-Brabant willen we onder de noemer Think before you drink het te vroeg, te vaak en te veel drinken van alcohol door jongeren aanpakken. Samen kunnen we elkaar versterken. En bovendien: de jongeren blijven niet binnen onze gemeentegrenzen: ze gaan naar school in een buurgemeente of gaan stappen in Breda.

Cijfers over alcoholgebruik door jongeren in Oosterhout

In Oosterhout gebruikt 47% van de jongeren van 12 tot en met 18 jaar alcohol. 30% van de jongeren is bingedrinker. Dat wil zeggen dat zij in de voorgaande vier weken een keer of vaker minstens vijf glazen of meer bij een gelegenheid gedronken hebben.

4% drinkt twintig of meer glazen per week. 19% geeft aan in de voorgaande vier weken dronken te zijn geweest. We hebben het dan over ongeveer 910 jongeren.

Van de ouders vindt 34% het goed dat hun kind van 12 tot en met 18 jaar alcohol gebruikt (Bron: Gezondheidsenquête Jeugd 12 t/m 18 jaar, 2007)

In de groep jongeren van 0 tot en met 11 jaar heeft 6% wel eens alcohol gedronken. (Bron: Gezondheidsenquête Jeugd 0 t/m 11 jaar, 2009).

Activiteiten in Oosterhout

Een van de belangrijkste doelen uit de lokale gezondheidsnota 'Oosterhout stimuleert een gezonde samenleving' is: 'Een gezonde basis leggen voor de jeugd, met prioriteit bij alcoholpreventie'.

Er worden verschillende activiteiten ondernomen:

  • Sportverenigingen in het Warandegebied werken samen met Novadic-Kentron aan een alcoholaanpak.
  • Tijdens evenementen en uitgaansavonden in het centrumgebied pakken we overlast en overmatig alcoholgebruik door jongeren aan door de inzet van SUS-teams. Via deze SUS-teams schakelen we preventiewerkers in. 
  • Ook in het onderwijs heeft alcoholpreventie de aandacht. Bijvoorbeeld het project Doe effe normaal in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en een blaastest vóór het schoolfeest op het Oelbert Gymnasium.