Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'. Deze wet schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde (WOZ-waarde) vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting wordt berekend met behulp van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven kunnen per gemeente verschillen.

De gemeente is verplicht jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen te waarderen. Door het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden weet u als burger de actuele waardeontwikkeling van uw woning of bedrijf.

Eigenaren van een onroerende zaak krijgen een WOZ-beschikking toegezonden met daarop vermeld de getaxeerde waarde (WOZ-waarde). Op verzoek zendt de gemeente ook een taxatieverslag toe. Hierop staat niet alleen de getaxeerde waarde maar ook de onderbouwing daarvan. Dit kan relevant zijn bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Indien de waarde van een onroerende zaak in de loop van de tijd wijzigt, bijvoorbeeld door een verbouwing, afbraak of bijzondere omstandigheden, kan de WOZ-waarde opnieuw worden vastgesteld waarbij een nieuwe WOZ-beschikking wordt verzonden. Bezwaar is dan weer mogelijk.

 

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

   

 • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
 •  

 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
 •  

 • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
 •  

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning, pand of perceel, kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Het bezwaar dient u in via digitale balie, zie https://www.bwbrabant.nl/bwb/woz/bezwaar-indienen/

 

Alle informatie vindt u op https://www.bwbrabant.nl

 

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •