Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Wmo-voorziening

Wmo is een afkorting voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een beperking, voorzieningen, hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Het belangrijkste doel van de Wmo is dat de voorziening uw (beperkings)probleem oplost. Er wordt uiteraard wel gekeken naar de goedkoopst mogelijke oplossing.

Een Wmo-voorziening kan om allerlei voorzieningen gaan, bijvoorbeeld:

   

 • rolstoel;
 •  

 • traplift;
 •  

 • begeleiding.
 •  

U kunt zich bij het Sociaal Wijkteam Oosterhout melden als u problemen ondervindt op bijvoorbeeld de volgende gebieden:

   

 • het gebruik van de noodzakelijke ruimtes in uw woning;
 •  

 • het verplaatsen in en rond uw woning;
 •  

 • het vervoer binnen de gemeente Oosterhout;
 •  

 • medemensen ontmoeten (binnen de gemeente Oosterhout).
 •  

Het Sociaal Wijkteam Oosterhout komt bij u op huisbezoek of ze nemen telefonisch contact met u op. Tijdens een gesprek bekijkt het Sociaal Wijkteam Oosterhout of via inschakeling van familie/mantelzorg een oplossing voor u gevonden kan worden. Soms is doorverwijzing naar een andere instantie beter (zoals vrijwilligersorganisaties, stichting MEE, Surplus Welzijn). Als dit allemaal geen oplossing biedt, beslist het Sociaal Wijkteam Oosterhout welke Wmo-voorziening voor u noodzakelijk is.

Voor een Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK of bel 0800-1925 (gratis). Bent u getrouwd of hebt u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162


Sociaal Wijkteam Oosterhout
Tel: 14 0162
info@sociaalwijkteam.nl


Het CAK

Bezoekadres:
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag

Postadres:
Postbus (gratis): Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Tel: 0800 19 25