Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vuurwerk opslaan of verkopen

U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe dan een ‘Melding Vuurwerkbesluit’ bij de gemeente. Dit doet u via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Dit doet u ook als u professioneel vuurwerk wilt opslaan.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Hiervoor gelden voorwaarden.

De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

   

 • U verkoopt consumentenvuurwerk.
 •  

 • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december.
 •  

 • U verkoopt aan elke klant maximaal 25 kilo vuurwerk. Van vuurwerk dat zeer ongevaarlijk is en heel weinig lawaai geeft mag u meer verkopen.
 •  

 • U geeft elke klant aan wie u vuurwerk verkoopt:
  • een veiligheidsbril
  • een aansteeklont
  • instructies voor veilig gebruik
 •  

 • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte, waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
 •  

 • U heeft in de verkoopruimte maximaal 500 kilo vuurwerk liggen.
 •  

 • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.
 •  

Zo doet u een ‘Melding Vuurwerkbesluit’ voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

Zo vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk:

   

 • U doet de aanvraag bij de provincie via Online omgevingsloket. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.
 •  

 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
  • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
  • waar u het vuurwerk wilt opslaan
  • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan
 •  

Zo vraagt u een verkoopvergunning aan voor de verkoop van vuurwerk:

   

 • U neemt contact op met de gemeente.
 •  

De gemeente besluit binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Omgevingsvergunning milieu:

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit over uw aanvraag van een omgevingsvergunning milieu (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Melding:

Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Verkoopvergunning:

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.