Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vuurwerk afsteken

Particulieren mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk. 

Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk). 

U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk. 

De voorwaarden om een toepassingsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

   

 • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
 •  

 • Uw bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
 •  

 • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.
 •  

Zo vraagt u een toepassingsvergunning aan:

   

 • U neemt contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 •  

 • U geeft door:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel gegevens van uw onderneming
  • gegevens waaruit blijkt dat u de aanvraag voor die onderneming doet
  • een geldig certificaat van vakbekwaamheid
  • informatie over het soort vuurwerk dat u wilt afsteken
  • een verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 6 maanden)
 •  

Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, meldt u dit bij de gemeente. U geeft dan door:

   

 • waarom u vuurwerk wilt afsteken
 •  

 • welke omvang het vuurwerk heeft
 •  

 • welk soort vuurwerk het is
 •  

 • waar u het wilt afsteken
 •  

 • wanneer en hoe laat u dat wilt doen
 •  

 • hoe groot de afstand is tussen het vuurwerk en het publiek
 •  

De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een toepassingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

Bezoekadres:
Nieuwe Uitleg 1
Den Haag

Postadres:
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Tel: 088 - 489 00 00
lmip@ilent.nl