Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u hiervoor een vooroverleg indienen. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Het vooroverleg is bedoeld om ingewikkelde aanvraag in te dienen. De gemeente laat in het vooroverleg weten of uw plan kans maakt op een vergunning.  De legeskosten van dit vooroverleg worden verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunning die in een later stadium zal (indien) zal worden verleend. Voor meer informatie over dit onderdeel kunt u vinden bij 'het 'vooroverleg'.

Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

   

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 •  

 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 •  

 • Geef de gemeente toegang tot uw aanvraag. Volg hiervoor het stappenplan op InfoMil.nl.
 •  

 • Vraag het vooroverleg aan bij de gemeente.
 •  

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •