Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u iets aanvraagt bij de gemeente, neemt de gemeente hierover een besluit. Bijvoorbeeld als u een aanvraag heeft ingediend voor een vergunning of subsidie. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Keurt de gemeente uw bezwaar niet goed? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen voor het bouwen van een grote garage. U wilt hiermee voorkomen dat op korte termijn de heiwerkzaamheden beginnen.

Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank uw beroep indienen. Zonder eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

   

 • U heeft een spoedeisend en rechtstreeks belang bij het tijdelijk uitstellen van het besluit of de beslissing op uw bezwaar.
 •  

 • U kunt pas een voorlopige voorziening aanvragen nadat u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend.
 •  

Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

   

 • Stuur een brief naar de rechtbank met daarin:
  • uw naam en adres
  • de datum en omschrijving van het besluit of de beslissing op bezwaar
  • de reden van het verzoek
  • uw handtekening
 •  

 • Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn. Zoals het besluit of de beslissing op uw bezwaar.
 •  

Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is niet aan enige termijn gebonden. Wel is het raadzaam het verzoek om een voorlopige voorziening direct in te dienen op het moment dat duidelijk wordt dat u een spoedeisend belang heeft.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.