Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vergoeding aanvragen voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Het schoolbestuur vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een vergoeding voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw zijn:

   

 • Het schoolbestuur dient de aanvraag in.
 •  

 • Het gaat om een school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.
 •  

Zo vraagt u een vergoeding aan voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw:

   

 • Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen.
 •  

 • Zo ja, dan neemt u contact op met de gemeente
 •  

 • U geeft door:
  • waarom uw school de vergoeding nodig heeft
  • voor hoeveel goederen en mensen u huisvesting nodig heeft
  • hoe groot de huisvesting wordt na de bouw of uitbreiding
  • bij nieuwbouw: waar het nieuwe gebouw komt te staan
  • hoeveel u schat dat de huisvesting zal kosten
  • hoe u de vergoeding wilt besteden
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag van een vergoeding. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een vergoeding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kijk in de huisvestingsverordening in de Verordeningen en Regelingenbank of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag daarna om een bijdrage van de gemeente.

Op de Contactpagina staan de contactgegevens van de gemeente Oosterhout.

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •