Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Voor het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die u hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen als het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt, U vraagt dit aan bij de gemeente.

De TOZO regeling bestaat uit twee regelingen: 

 • Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Wilt u van beide regelingen gebruik maken dan vragen wij u beide digitale aanvraagformulieren in te vullen en in te dienen. Deze staan onder het kopje Formulieren.

Uitkering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels:

 • U krijgt de uitkering voor maximaal 3 maanden
 • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • Uw vermogen of de inkomsten van uw partner tellen niet mee in de beoordeling van uw aanvraag.
 • De regeling werkt terug tot 1 maart 2020
 • U kunt deze TOZO regeling aanvragen t/m 31 mei 2020. De gemeente is op dit moment een verlenging aan het voorbereiden. Deze verlenging (TOZO-2) kunt u vanaf ongeveer vrijdag 5 juni aanvragen.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen.

Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal. De lening is maximaal € 10.157.

Er zijn nog meer maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet.

Voorwaarden Aanvraag Levensonderhoud:

 • Vanaf 18 tot AOW gerechtigde leeftijd

• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld 

• Zelfstandig ondernemer wonend in Oosterhouten een bedrijf in Nederland of in een ander EU land. 

• Woonachtig in Nederland 

• Voor 17 maart 2020 18:45 ingeschreven KvK 

• Minimaal 1225 uur per jaar of 23,5 uur per week

 

Voorwaarden Aanvraag Lening Bedrijfskapitaal

• Vanaf 18 jaar 

• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld 

• Zelfstandig ondernemer wonend in Oosterhout en een bedrijf in Nederland. 

• Woonachting in een EU land anders dan Nederland, aanvraag via gemeente Maastricht vanaf 18 mei. 

• Voor 17 maart 2020 18:45 ingeschreven KvK 

• Minimaal 1225 uur per jaar of 23,5 uur per week

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering kunt aanvragen.

Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan:

   

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
 •  

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 •  

 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 •  

 • U moet uitleggen waarom u de lening nodig heeft. 
 •  

Vraag de tijdelijke uitkering en/of de lening bedrijfskapitaal aan met het formulier onder het kopje Formulieren.

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •