Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Per 1 oktober 2020 zijn de voorwaarden veranderd.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen ontvangen als het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt. 

De TOZO regeling bestaat uit twee regelingen: 

 • Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Wilt u van beide regelingen gebruik maken dan vragen wij u beide digitale aanvraagformulieren in te vullen en in te dienen. Deze staan onder het kopje Formulieren.

Uitkering Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels:

 • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • De inkomsten van uw partner tellen mee in de beoordeling van uw aanvraag.
 • U kunt deze TOZO regeling aanvragen t/m 31-3-2021. 

Tozo-3

De Tozo-3 regeling geldt vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. Op grond van Tozo-3 wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Er geldt hierbij wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt bij de bepaling van het recht op uitkering. Er geldt nog geen vermogenstoets in Tozo-3.

Naast de inkomensondersteuning biedt de Tozo ook de mogelijkheid om bij liquiditeitsproblemen als gevolg van een coronacrisis een bedrijfskrediet te verstrekken. Het maximum van dit bedrijfskrediet bedraagt € 10.157. Dit maximum geldt voor Tozo-1, Tozo-2 en Tozo-3 samen.

Aanvraag Tozo-3

Vanaf 1 oktober 2020 kan een aanvraag voor Tozo-3 worden ingediend. (https://oosterhout.nl/gemeentewinkel/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers/) Een aanvraag voor Tozo-2 is niet meer mogelijk.

Indien u de aanvraag voor Tozo-3 voor 1 december 2020 indient kan de uitkering worden aangevraagd met ingang van 1 oktober 2020. Bij een aanvraag na 1 december 2020 kan de uitkering pas ingaan op de eerste van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Tozo-4

Na afloop van de periode van Tozo-3 zal Tozo-4 in werking treden. Tozo-4 loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. In Tozo-4 zal er wel een vermogenstoets gelden. Deze vermogenstoets houdt in dat indien u samen met uw eventuele partner en uw inwonende minderjarige kinderen in totaal € 46.520 of meer aan beschikbare geldmiddelen er geen recht op een aanvullende uitkering bestaat.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen

Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal. De lening is maximaal € 10.157.

Er zijn nog meer maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet.

Voorwaarden Aanvraag Levensonderhoud:

 • Vanaf 18 tot AOW gerechtigde leeftijd

• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld 

• Zelfstandig ondernemer wonend in Oosterhouten een bedrijf in Nederland of in een ander EU land. 

• Woonachtig in Nederland 

• Voor 17 maart 2020 18:45 ingeschreven KvK 

• Minimaal 1225 uur per jaar of 23,5 uur per week

Voorwaarden Aanvraag Lening Bedrijfskapitaal

• Vanaf 18 jaar 

• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld 

• Zelfstandig ondernemer wonend in Oosterhout en een bedrijf in Nederland. 

• Woonachting in een EU land anders dan Nederland, aanvraag via gemeente Maastricht vanaf 18 mei. 

• Voor 17 maart 2020 18:45 ingeschreven KvK 

• Minimaal 1225 uur per jaar of 23,5 uur per week

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering kunt aanvragen.

Inlichtingenplicht

Als u gebruik maakt van de regelingen, zijn er verplichtingen waaraan u moet voldoen. Eén van de verplichtingen is de inlichtingenplicht, waardoor u verplicht bent wijzigingen door te geven aan de gemeente. Mocht bijvoorbeeld uw inkomen wijzigingen, dan bent u verplicht dit door te geven.

Wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier. Hierdoor kan de regeling aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dit voorkomt achteraf een verrekening of terugbetaling.

Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan:

   

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
 •  

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 •  

 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen en vermogen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 •  

 • U legt uit waarom u de uitkering of lening nodig heeft. 
 •  

Vraag de tijdelijke uitkering en/of de lening bedrijfskapitaal aan met het formulier onder het kopje Formulieren.

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •