Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Reclame plaatsen

Het is niet zomaar toegestaan reclame aan te brengen aan een huis of bedrijfspand. U dient na te gaan of u voor uw reclame uitingen een omgevingsvergunning nodig heeft voor het onderdeel bouwen (driedimensionaal) of enkel voor de reclame uiting. U kunt controleren of u een vergunning nodig heeft door op www.omgevingsloket.nl de vergunningcheck te doen. Via deze site kunt u ook uw vergunning aanvragen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij 'reclame plaatsen'.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als:

   

 • u handelsreclame wilt plaatsen
 •  

 • de reclame na plaatsing te zien is vanaf openbaar gebied, zoals een weg of de stoep
 •  

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclame aan:

   

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 •  

 • Doe de vergunningcheck.
 •  

 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 •  

 • Log in met eHerkenning.
 •  

 • U geeft onder andere door:
  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • wanneer u reclame wilt plaatsen
  • om welk soort reclameobject het gaat
  • hoe groot het reclameobject is
  • eventueel foto’s of tekeningen van het reclameobject
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •