Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Parkeren bij autobedrijven

Als u een autobedrijf heeft, mag u niet zomaar auto’s parkeren op of langs de openbare weg. Hier heeft u een ontheffing voor nodig. Auto’s plaatsen op uw eigen terrein is wel toegestaan.

Voor meer informatie kunt u de Algemene Plaatselijke Verordening raadplegen.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

   

 • er gelden geen parkeerbeperkingen
 •  

 • het parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
 •  

 • het parkeren veroorzaakt geen overlast voor de omgeving
 •  

 • er zijn geen alternatieven voorhanden
 •  

Zo vraagt u een ontheffing aan:

   

 • Neem contact op met de gemeente.
 •  

 • U geeft door:
  • waar u wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •