Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Parkeervergunning, zorgvergunning

Inleiding
Om zorg- of hulpverleningstaken te kunnen uitvoeren in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen specifieke beroepsgroepen/instellingen (zie voorwaarden) een zorgvergunning aanvragen. De vergunning is geldig op alle vergunning­houdersplaatsen en betaalde parkeerplaatsen.

 

   

 • De kernactiviteit van aanvrager dient te liggen op het gebied van eerstelijns gezondheidszorg (betreffende: huisartsgeneeskunde, geneesmiddelen-voorziening, fysiotherapie, verloskunde, kraamverzorging), thuiszorginstellingen (betreffende: wijkverpleging, gezinszorg, huishoudelijke zorg, alfahulp, maaltijdvoorziening) of maatschappelijke dienstverlening (betreffende: algemeen maatschappelijk werk, groepswerk, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, pastorale zorg);
 •  

 • Ter onderbouwing van de aanvraag, dient aanvrager stukken te overleggen waaruit de kernactiviteit blijkt (bijvoorbeeld uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel);
 •  

 • Aanvrager dient te motiveren dat de kernactiviteit uitgeoefend wordt in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt en dat een parkeervergunning voor uitoefening van de activiteit noodzakelijk is;
 •  

 • Zorgvergunningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de overkoepelende instelling; aanvragen door individuele medewerkers worden niet in behandeling genomen.
 •  

 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken; op één vergunning kunnen maximaal drie kentekens worden vermeld.
 •  

 

Een nieuwe parkeervergunning kan alleen worden aangevraagd bij de balie Publieksdiensten van het stadhuis. De balie Burgerzaken is geopend:

   

 • Op afspraak van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur;
 •  

 • Zonder afspraak van maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.
 •  

Houdt u er rekening mee dat de vergunning pas uitgegeven wordt als u het verschuldigde bedrag betaald heeft (indien van toepassing). U hebt de volgende gegevens nodig als u een zorgvergunning wilt aanvragen:

   

 • (recent) uitreksel inschrijving Kamer van Koophandel of
 •  

 • werkgeversverklaring
 •  

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente via www.oosterhout.nl/contact, via 14 0162 of door een bezoek te brengen aan het stadhuis. Daarvoor kunt u gewoon binnenlopen, of minimaal één dag van tevoren een afspraak maken via het digitaal loket. Dan weet u zeker dat u snel aan de beurt bent.

Bij vermissing van een parkeervergunning hoeft er geen aangifte te worden gedaan bij de politie. U kunt langskomen op het gemeentehuis. Er wordt dan kosteloos een duplicaat van uw vergunning verstrekt.

 

Tarieven 2020:

Zorgvergunning:
€ 9,80 per maand
€ 117,60 per jaar