Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag? Wilt u asbest opslaan? U moet dit melden en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen.

Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan.

Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn:

   

 • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
 •  

 • U slaat asbest in een container op.
 •  

 • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
 •  

 • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
  • Voeg alle asbest samen in 1 container.
  • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
  • Bewaar deze gegevens 5 jaar.
 •  

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

   

 • Controleer met de Activiteiten Internet Module welke vergunning u nodig heeft.
 •  

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 •  

 • Log in met eHerkenning.
 •  

 • Meld dat u asbest wilt opslaan.
 •  

 • Vraag de juiste omgevingsvergunning aan.
 •  

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.