Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

   

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 •  

 • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld
 •  

De voorwaarden voor de 'verklaring van afstand' zijn:

   

 • U bent meerderjarig.
 •  

 • U heeft nog een andere nationaliteit.
 •  

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

   

 • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
 •  

 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
 •  

 • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.
 •  

Zo legt u een ‘verklaring van afstand’ af:

   

 • U gaat naar de gemeente.
 •  

 • U neemt mee:
  • uw adresgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit
 •  

 • Daarna ondertekent u de verklaring zelf.
 •  

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •