Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

De gemeente kan een gebied tot natuurgebied benoemen. U mag dit gebied in met uw voertuig, bijvoorbeeld met uw auto, fiets, brommer of quad. Hiervoor gelden wel regels. U moet op de openbare weg blijven. Met uw paard moet u op de ruiterpaden blijven. Dit is om overlast en milieuvervuiling te voorkomen. Ook is dit voor de veiligheid en bescherming van planten, dieren en mensen.

 

In Oosterhout en omgeving zijn er specifieke ruiterroutes aangelegd op de Vrachelse Heide en in de Boswachterij Dorst. Langs ecologische verbindingszones kunnen restricties gelden voor paardrijden.

Het gemotoriseerd voortbewegen op de onderhoudspaden langs waterlopen is niet toegestaan in verband met de overlast en schade die dit teweeg brengt.

Zo vraagt u een ontheffing aan om een natuurgebied te betreden met een voertuig of paard:

   

 • U neemt contact op met de gemeente.
 •  

 • U geeft door:
  • om welk natuurgebied het gaat
  • waarom u dit natuurgebied in wilt
  • op welke dag en tijd u dit natuurgebied in wilt
  • met welk type voertuig u het natuurgebied in wilt
  • wat het kenteken is van het voertuig waarmee u het natuurgebied in wilt
  • uw naam of de naam van de verantwoordelijke (organisatie)
 •  

 • U betaalt de ontheffing bij de aanvraag.
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •