Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid of het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken of gronden. Dit is niet toegestaan. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/ chronische ziekte. 

De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente Oosterhout heeft dit geregeld via de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening RADAR. De klachtenbehandelaars van RADAR adviseren en ondersteuningen personen en organisaties bij gevallen en gevoeldens van discriminatie. U krijgt dan dus advies en hulp bij de afwikkeling van uw klacht. 

 

 

De voorwaarden voor het melden van een klacht over discriminatie zijn onder andere:

   

 • U bent slachtoffer of getuige geweest van discriminatie.
 •  

 • U kunt ieder soort discriminatie melden.
 •  

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

   

 • U neemt contact op met RADAR.
 •  

 • U geeft onder andere door:
  • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
  • om wat voor discriminatie het ging
  • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
  • welke andere personen hierbij betrokken waren
 •  

Meer informatie over discriminatie via RADAR
Meer informatie over het melden van discriminatie via Rijksoverheid

Als u een melding doet, heeft het antidiscriminatiebureau uw persoonsgegevens nodig. Het antidiscriminatiebureau behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe het antidiscriminatiebureau met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar het antidiscriminatiebureau om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw melding.
 •  

 • Het antidiscriminatiebureau registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • Het antidiscriminatiebureau gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt het antidiscriminatiebureau u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •