Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont.

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente.

U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

De voorwaarden voor het opvragen van persoonsgegevens van iemand anders zijn:

   

 • U gebruikt de gegevens die u opvraagt niet voor commerciële doelen.
 •  

 • U legt uit waarom u de gegevens nodig heeft.
 •  

 • U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
 •  

Geheimhouding kunt u aanvragen voor:

   

 • uw eigen persoonsgegevens
 •  

 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar
 •  

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

   

 • Log in met uw DigiD bij uw gemeente.
 •  

 • Vul uw gegevens in.
 •  

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •