Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Gebouw als woning gebruiken

U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een vergunning voor nodig.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

   

 • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
 •  

 • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn bijvoorbeeld eisen over de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.
 •  

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is kunt u hiervoor het beste een vooroverleg (schetsplan) indienen. Meer informatie kunt u vinden bij 'vooroverleg'.

Zo vraagt u een vergunning aan:

   

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
 •  

 • U geeft door:
  • de gegevens van het gebouw
  • hoe u het pand wilt gebruiken
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •