Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Coffeeshop openen

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Een coffeeshop beginnen is in Oosterhout niet toegestaan. Er is geen gedoogbeleid.

Zo vraagt u een gedoogverklaring en exploitatievergunning voor een coffeeshop aan:

   

 • U neemt contact op met de gemeente.
 •  

 • U geeft in ieder geval door:
  • waar u de coffeeshop wilt openen
  • wanneer u de coffeeshop wilt openen
  • wie de eigenaar en de leidinggevende(n) zijn
  • wat de openingstijden zijn
  • welke drugs u wilt verkopen
  • welke andere zaken dan drugs u wilt verkopen
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •