Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Burenoverlast melden

 

U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Hierbij kunt u denken aan:

   

 • geluidsoverlast
 •  

 • overlast doordat er teveel mensen in 1 huis wonen
 •  

 • overlast van een open haard of houtkachel
 •  

 • overlast door bomen in de tuin
 •  

 • dierenoverlast (bijvoorbeeld een hond die 's nachts veel blaft of veel hondenpoep op straat)
 •  

Overleg eerst zelf met uw buren. Levert een gesprek met uw buren niets op? Dan kunt u hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties. U kunt buurtbemiddeling van Surplus inschakelen.

Bij geluidsoverlast kunt u hulp inroepen van de politie

Ontstaat er overlast doordat er erg veel mensen in een huis wonen? Neem dan contact op met de gemeente.

Heeft u last van de openhaar of houtkachel. Neemt u dan contact op met de gemeente.

Heeft u last van overhangende takken of last van een boom van uw buren? U kunt een rechtzaak opstarten als u er met uw buren niet uitkomt. Neemt u dan contact op met een advocaat.

U kunt uw melding doen via het digitale contactformulier van de gemeente. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

De voorwaarden voor de gedragsaanwijzingen van uw gemeente aan uw buren zijn: 

   

 • u heeft ernstig last van uw buren
 •  

 • er is overlast in of vanuit een woonhuis
 •  

 • de overlast gaat niet over of wordt niet minder
 •  

 • u heeft last van:
  • hard geluid of
  • stank of
  • dieren of
  • mensen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn of
  • vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf of
  • intimidatie van mensen vanuit een woning of een erf
 •  

De gemeente dwingt uw buren om iets te doen aan de overlast. De gemeente legt in algemene regels vast wanneer en welke gedragsaanwijzigingen zij mogen opleggen.  

Zo doet u een melding van ernstige burenoverlast:

   

 • u neemt contact op met de gemeente
 •  

 • u geeft door:
  • om welke buren het gaat
  • om wat voor overlast het gaat
  • hoe lang de overlast al duurt
  • op welke tijden er overlast is
  • wat u tot dan toe zelf gedaan heeft om er met uw buren uit te komen
  • of anderen op de hoogte zijn van de overlast, zoals hulpverleners of de politie
 •  

Op de Contactpagina vindt u onze contactgegevens.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •