Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

De afstand tot de erfafscheiding wordt vastgesteld op 1 meter voor bomen en nihil voor heggen en heesters. (Hoofdstuk 4 afdeling 3 artikel 4.11 lid 5 Algemene Plaatselijke Verordening)

 

 

Bomen afstand tot erfafscheiding