Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Doe uw aanvraag voor een bewijs van in leven zijn online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent. 

Wanneer heb ik dit nodig?
Het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Wat is het?
Het is een document waarin staat vermeld dat u in leven bent. Het bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een internationaal document dat u kunt gebruiken in het buitenland.

Wat zijn de uitzonderingsregels?
U kunt het uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. U kunt iemand machtigen om het document voor u af te halen. Wanneer u echter niet in Nederland staat ingeschreven, moet u het document zelf ophalen. De ambtenaar die het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita afgeeft, moet in dat geval kunnen constateren dat u nog in leven bent.
 

Wat zijn de voorwaarden?
• U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
• De attestatie de vita moet door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand worden ondertekend.

U kunt het bewijs van in leven zijn/attestatie de vita afhalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft dit echter niet persoonlijk te doen. U kunt ook iemand anders machtigen. 
• U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dit is een niet-verlopen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
• Indien u het bewijs van in leven zijn voor iemand anders aanvraagt, moet u een machtiging meenemen.

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita kost € 13,80 (tarief 2020)

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.