Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Afvalstoffenheffing


De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de door de gemeente te maken kosten van het ophalen en het verwerken van het huisvuil. De afvalstoffenheffing moet worden betaald door de gebruiker van een woonruimte waarvoor de gemeente de plicht heeft tot inzameling van huisvuil. Daarbij is het niet van belang of er wel of geen huisvuil wordt aangeboden. De hoeveelheid huisvuil is dus niet van invloed op de hoogte van het door de gebruiker te betalen bedrag. Voor ieder perceel geldt hetzelfde bedrag ongeacht het aantal bewoners. Alleen particuliere huishoudens betalen de afvalstoffenheffing. 
Voor een extra gft- of restafvalcontainer betaalt u een extra bedrag aan afvalstoffenheffing (wordt via nota geheven). 

Organisaties die niet kunnen worden aangemerkt als een particulier huishouden (bijvoorbeeld bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen) betalen deze belasting dus niet. Als zij hun afval door de gemeente laten ophalen, betalen zij reinigingsrecht.   
 

Voor meer informatie kijk op www.bwbrabant.nl.

 

Heeft u een nota ontvangen van belastingsamenwerking West-Brabant waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken. Kijk hiervoor op www.bwbrabant.nl

Voor vragen over de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij www.bwbrabant.nl