Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Informatie-en Servicecentrum

De afdeling Informatie- en Servicecentrum draagt zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de evaluatie gericht op het gebied van:

- 1e lijns klantcontact;

- Burgerzaken;

- Wet op de lijkbezorging;

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (individuele verstrekkingen);

- De Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

- De Sociale Zekerheidswetten;

- Vergunningaanvragen en meldingen in het kader van het brede omgevingsrecht; en

- Toezicht en handhaving van de bepalingen uit het brede omgevingsrecht.

Kenmerk van de werkzaamheden van het informatie- en servicecentrum is de directe dienstverlening aan individuele klanten. De afdeling is het gemeentelijke front-Office met een baliefunctie voor alle gemeentelijke producten. Naast het algemene front-Office kent de afdeling ook een BackOffice (burgerzaken), waar de meer complexe zaken worden behandeld.

Aansturing

De afdelingsmanager is Adri Gabriƫls.